વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

☾

પ્રતીક

  1. (ખગોળશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ) ચંદ્ર
  2. (કીમિયો) ગ્રહોની ધાતુ ચાંદી

સમાનાર્થી

સંબંધિત

ગ્રહોના પ્રતીકો
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·