વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

♄

પ્રતીક

  1. (ખગોળશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ) શનિ ગ્રહ
  2. (કીમિયો) ગ્રહોની ધાતુ સીસું

સંબંધિત

ગ્રહોના પ્રતીકો
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·