વિકિકોશમાંથી

આંતરરાષ્ટ્રીય

⯚

પ્રતીક

  1. (જ્યોતિષ) હાઇજીયા એસ્ટરોઇડ (10)

સંબંધિત

ગ્રહોના પ્રતીકો
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·