આંખ

વિક્શનરીથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ગુજરાતી[ફેરફાર કરો]

આંખ
બીજું=
વિકિપીડિયાની પાસે એક લખાણ <b class="Script error" ભાષા="{Script error">આંખ પર છે

વિકિપીડિયા

શબ્દોત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત अक्षि (અક્ષિ)થી, કોઈ Proto-Indo-Iranianથી, Proto-Indo-European Script errorથી આવેલું છે।

નામ[ફેરફાર કરો]

Script error

  1. જોવાની ઇંદ્રિય
  2. જોવાની શક્તિ, નજર
  3. ધ્યાન, દેખરેખ
  4. (કોઈ ચીજનું, આંખ જેવું) નાનું કાણું, બાકું

પર્યાય શબ્દો[ફેરફાર કરો]

ઉત્પત્તિત શબ્દો[ફેરફાર કરો]

સંબંધિત-શબ્દો

અનુવાદ[ફેરફાર કરો]

જોવાની ઇંદ્રિય