જ્ઞાતિ

વિક્શનરીથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

ન્યાત; નાત