ઇચ્છિત પાનાં

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

List of non-existing pages with the most links to them, excluding pages which only have redirects linking to them. For a list of non-existent pages that have redirects linking to them, see the list of broken redirects.

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૦:૩૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. વિકિકોશ:ભાષાઓ‏‎ (૬૭ કડીઓ)
 2. વિકિકોશ:લિપિઓ‏‎ (૬૬ કડીઓ)
 3. વિકિકોશ:પરિવારો‏‎ (૬૪ કડીઓ)
 4. regular expression‏‎ (૬૧ કડીઓ)
 5. WT:CFI‏‎ (૫૯ કડીઓ)
 6. વિભાગ:વેવસ્થા‏‎ (૫૯ કડીઓ)
 7. વિકિકોશ:Babel‏‎ (૫૧ કડીઓ)
 8. શ્રેણી:Babel - ભાષાવાર સભ્યો‏‎ (૪૧ કડીઓ)
 9. WT:Categorization‏‎ (૧૯ કડીઓ)
 10. મદદ:Interwiki linking‏‎ (૧૯ કડીઓ)
 11. વિભાગ:ભાષાના ઉપયોગીતા‏‎ (૧૫ કડીઓ)
 12. ઢાંચો:theordinal‏‎ (૧૩ કડીઓ)
 13. ઢાંચો:theplural‏‎ (૧૩ કડીઓ)
 14. થાઇ‏‎ (૧૦ કડીઓ)
 15. શ્રેણી:User languages‏‎ (૧૦ કડીઓ)
 16. સ્પેની‏‎ (૯ કડીઓ)
 17. ઢાંચો:cite-av‏‎ (૯ કડીઓ)
 18. ઢાંચો:cite-newsgroup‏‎ (૯ કડીઓ)
 19. ઢાંચો:cite-song‏‎ (૯ કડીઓ)
 20. ઢાંચો:cite-video game‏‎ (૯ કડીઓ)
 21. ઢાંચો:quote-av‏‎ (૯ કડીઓ)
 22. ઢાંચો:quote-hansard‏‎ (૯ કડીઓ)
 23. ઢાંચો:quote-journal‏‎ (૯ કડીઓ)
 24. ઢાંચો:quote-newsgroup‏‎ (૯ કડીઓ)
 25. ઢાંચો:quote-song‏‎ (૯ કડીઓ)
 26. ઢાંચો:quote-us-patent‏‎ (૯ કડીઓ)
 27. ઢાંચો:quote-video game‏‎ (૯ કડીઓ)
 28. ઢાંચો:quote-web‏‎ (૯ કડીઓ)
 29. ઢાંચો:quote-wikipedia‏‎ (૯ કડીઓ)
 30. ઢાંચાની ચર્ચા:citation templates‏‎ (૯ કડીઓ)
 31. શ્રેણી:Citation templates‏‎ (૯ કડીઓ)
 32. તુર્કી‏‎ (૮ કડીઓ)
 33. પોર્ચ્યુગીસ‏‎ (૮ કડીઓ)
 34. વિકિકોશ:List of languages‏‎ (૮ કડીઓ)
 35. શ્રેણી:User scripts‏‎ (૮ કડીઓ)
 36. આમ્હારિક‏‎ (૭ કડીઓ)
 37. ડૈનિશ‏‎ (૭ કડીઓ)
 38. બલ્ગેરિયન‏‎ (૭ કડીઓ)
 39. બાસ્ક‏‎ (૭ કડીઓ)
 40. કૅટલૅન‏‎ (૬ કડીઓ)
 41. નાર્વેજિયન‏‎ (૬ કડીઓ)
 42. પાલી‏‎ (૬ કડીઓ)
 43. ફીનલેંડી‏‎ (૬ કડીઓ)
 44. બ્રેટન‏‎ (૬ કડીઓ)
 45. રોમેનિયન‏‎ (૬ કડીઓ)
 46. લૅટિન‏‎ (૬ કડીઓ)
 47. હંગેરિયન‏‎ (૬ કડીઓ)
 48. મીડિયાવિકિ:Common.js‏‎ (૬ કડીઓ)
 49. word‏‎ (૫ કડીઓ)
 50. આઝરબૈજાની‏‎ (૫ કડીઓ)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)