ઇચ્છિત શ્રેણીઓ

દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ

નીચેની વિગતો જૂના સંગ્રહમાથી છે અને તે છેલ્લે ૨૦:૩૨, ૧૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧એ તાજી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં વધુ ૫,૦૦૦ પરિણામો આ સંગ્રહમાં ઉપલબ્ધ છે.

Showing below up to ૫૦ results in range # to #૫૦.

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)

 1. English terms with quotations‏‎ (૩૩૧ સદસ્યો)
 2. Gujarati terms with quotations‏‎ (૨૮ સદસ્યો)
 3. Requests for translations of Gujarati usage examples‏‎ (૨૮ સદસ્યો)
 4. Documentation subpages‏‎ (૧૫ સદસ્યો)
 5. Prakrit languages વ્યુત્પત્તિ ધરાવતા ગુજરાતી શબ્દો‏‎ (૯ સદસ્યો)
 6. Pages using deprecated enclose attributes‏‎ (૬ સદસ્યો)
 7. TemplateData documentation‏‎ (૬ સદસ્યો)
 8. wikipedia with redundant first parameter‏‎ (૬ સદસ્યો)
 9. Citation templates‏‎ (૪ સદસ્યો)
 10. Reference templates lacking the author or editor parameters‏‎ (૪ સદસ્યો)
 11. Reference templates lacking the date or year parameters‏‎ (૪ સદસ્યો)
 12. Gujarati templates‏‎ (૩ સદસ્યો)
 13. Templates and modules needing documentation‏‎ (૩ સદસ્યો)
 14. અનુક્રમણિકા નહીં બનાવેલા પાનાં‏‎ (૩ સદસ્યો)
 15. વિશેષણ‏‎ (૩ સદસ્યો)
 16. Orphaned documentation subpages‏‎ (૨ સદસ્યો)
 17. Pages to be moved‏‎ (૨ સદસ્યો)
 18. Pages using deprecated source tags‏‎ (૨ સદસ્યો)
 19. TOC templates‏‎ (૨ સદસ્યો)
 20. Templates for generating characters used in wiki code‏‎ (૨ સદસ્યો)
 21. Wiktionary pages with shortcuts‏‎ (૨ સદસ્યો)
 22. દસ્તાવેજીકરણ પ્રતિરૂપકો‏‎ (૨ સદસ્યો)
 23. શબ્દાર્થ‏‎ (૨ સદસ્યો)
 24. Babel templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 25. Category boilerplate templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 26. Check translations‏‎ (૧ સદસ્ય)
 27. Cleanup templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 28. Definition templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 29. Discussion templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 30. Erutuon's test category‏‎ (૧ સદસ્ય)
 31. Gujarati headword-line templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 32. Gujarati terms with IPA pronunciation‏‎ (૧ સદસ્ય)
 33. Headword-line modules‏‎ (૧ સદસ્ય)
 34. Index templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 35. Interwiki templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 36. Languages needing langrev‏‎ (૧ સદસ્ય)
 37. Languages not sorted into a country category‏‎ (૧ સદસ્ય)
 38. Limit of template reached‏‎ (૧ સદસ્ય)
 39. Pages containing style information‏‎ (૧ સદસ્ય)
 40. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (૧ સદસ્ય)
 41. Pages with ignored display titles‏‎ (૧ સદસ્ય)
 42. Pronunciation templates‏‎ (૧ સદસ્ય)
 43. Pronunciation templates without a pronunciation‏‎ (૧ સદસ્ય)
 44. Proto-Indo-European વ્યુત્પત્તિ ધરાવતા ગુજરાતી શબ્દો‏‎ (૧ સદસ્ય)
 45. Proto-Indo-Iranian વ્યુત્પત્તિ ધરાવતા ગુજરાતી શબ્દો‏‎ (૧ સદસ્ય)
 46. Template documentation‏‎ (૧ સદસ્ય)
 47. Template tracking‏‎ (૧ સદસ્ય)
 48. Transliteration modules without a testcases subpage‏‎ (૧ સદસ્ય)
 49. User gu‏‎ (૧ સદસ્ય)
 50. User gu-N‏‎ (૧ સદસ્ય)

જુઓ: (પહેલાનાં ૫૦ | પછીનાં ૫૦) (૨૦ | ૫૦ | ૧૦૦ | ૨૫૦ | ૫૦૦)