અંક

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

(1) Type[ફેરફાર કરો]

[सं.] પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

આંકો; ચિહ્ન (૨) સંખ્યાનું ચિહ્ન; આંકડો(૩) ડાઘો; કલંક, જેમ કે ચંદ્રમાં(૪) ખોળો (૫) નાટકનો વિભાગ (૬) ટેક

(2) Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[[दे. अंकिअ] બાથ; આલિંગન; ભેટવું તે