અંક

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત પુંo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

આંકો; ચિહ્ન (૨) સંખ્યાનું ચિહ્ન; આંકડો(૩) ડાઘો; કલંક, જેમ કે ચંદ્રમાં(૪) ખોળો (૫) નાટકનો વિભાગ (૬) ટેક

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[दे. अंकिअ] બાથ; આલિંગન; ભેટવું તે