અંકુર

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] ફણગો (૨) મૂળ; બીજ (૩) રૂઝ (લા.)