અંકુશ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત દાબ; કાબૂ (૨) હાથીને હાંકવાંનું કે કાબૂમાં રાખવાનું લોઢાનું સાધન