અંગ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] શરીર (૨) અવયવ (૩) ભાગ (૪) જાત; પોતે જાતે. (જેમ કે, અંગનું=પોતાનું; જાતનું) (૫) [सं.] બંગાળના એક ભાગનું પ્રાચીન નામ (૬) પ્રત્યય પૂર્વેનું શબ્દનું રૂપ (વ્યા.)