લખાણ પર જાઓ

અંગ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત શરીર

(૨) અવયવ

(૩) ભાગ

(૪) જાત; પોતે જાતે. (જેમ કે, અંગનું=પોતાનું; જાતનું)

(૫) સંસ્કૃત

બંગાળના એક ભાગનું પ્રાચીન નામ

(૬) પ્રત્યય પૂર્વેનું શબ્દનું રૂપ (વ્યા.)