અંગ્રેજ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[पो. इग्लेज] ઇંગ્લંડનો વતની