અંજલિ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं.] ખોબો; પોશ (૨) તેમાં ભરેલું હોય તે (૩) એક પ્રાચીન માપ કે તોલ (૪) માન (લા.)