અંજાવુ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

અoક્રિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

તેજને લીધે આંખ મીચાંઈ જવી (૨) બીજા આગળ ઝાંખા પડવું (૩) 'આંજવું'નું કર્મણિ