અંતસ્તાપ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પું.)

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

સંધિ શબ્દ : અંતર્ (મન) + તાપ (સંતાપ) = અંતસ્તાપ

અર્થ[ફેરફાર કરો]

  • અંદરનો તાપ કે તાવ
  • મનમાં થતી બળતરા
  • મનનું દુ:ખ; માનસિક વ્યથા; આધિ

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]

  • સાર્થ ગુજરાતી જોડણી કોશ, પાંચમી આવૃત્તિ, આઠમું પુનર્મુદ્રણ આવૃત્તિ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, ISBN 81-86445-97-8, page ૧૪
  • ભગવદ્ગોમંડલ, પૃષ્ઠ ૭૪૬