અંત:કરણ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

જ્ઞાન, સુખાદિના અનુભવનું સાધન; મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અંહકાર એ પદોથી ઓળખાતી અંદરની ઇંદ્રિય (૨) અંતર; હૃદય; 'કૉન્શ્યિન્સ'