અંત:કરણ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

જ્ઞાન, સુખાદિના અનુભવનું સાધન; મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અંહકાર એ પદોથી ઓળખાતી અંદરની ઇંદ્રિય (૨) અંતર; હૃદય; 'કૉન્શ્યિન્સ'