અંબર

વિકિકોશમાંથી
  • ન.
    • सं. આકાશ
    • વસ્ત્ર
    • કસબી બુટ્ટાવાળી રેશમી સાડી
    • એક સુગંધી પદાર્થ

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]