અખાત

વિકિકોશમાંથી

વ્યાકરણ[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo )

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं.] નહિ ખોદેલું (૨) પુંo;નo જમીનની અંદર ગયેલો સમુદ્રનો ફાંટો (૩) ખોદ્યા વગર બનેલું કુદરતી તળાવ; સરોવર; કુંડ