અગ્નિ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પું )

અર્થ[ફેરફાર કરો]

  • સળગતો સળગાવતો પદાર્થ, દેવતા, દેતવા, આગ.
  • દક્ષિણ અને પૂર્વ વચ્ચેનો ખૂણો.
  • પાંચ મહાભૂતોમાંનું એક તેજસ્તત્ત્વ.
  • તેજસ્તત્ત્વનો અધિષ્ઠાતા દેવ.
  • (સં.) પ્રકાશ અને ઉષ્ણતાનો કે અગ્નિખૂણાનો અધિષ્ઠાતા દેવ.
  • પ્રાણીમાત્રના જઠરનો અગ્નિ.
  • પાચકતત્ત્વ
  • (લા.) માનસિક લાય, બળતરા
  • એક તારાનું નામ
  • ત્રણની સંજ્ઞા (ત્રણ અગ્નિ માન્યા છે તે પરથી

અન્ય ભાષાઓમાં અર્થ[ફેરફાર કરો]

અંગ્રેજી: Fire, One of the 4 secondary directions (Pronounce: Agni) ફ્રેન્ચ: Feu