અભિતપ્ત

વિકિકોશમાંથી
  • (વિ.)
    • ઘણું ગરમ થયેલું.
    • દુઃખ પામેલું.

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

વ્યુત્પત્તિ શબ્દ: [અભિ (ઘણું) + તપ્ત (તપેલું)]

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]