આજ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

અ○

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. अध] આજે; ચાલુ દિવસે (૨) સ્ત્રી○ આજનો દિવસ