આઝાદ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[फा.] સ્વતંત્ર, મુક્ત