આદેશ

વિકિકોશમાંથી

વ્યાકરણ[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo )

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं.] આજ્ઞા (૨) ઉપદેશ (૩) ફેરફાર; એકને બદલે બીજો વર્ણ આવે તે (વ્યા.) (૪) ઉત્થાપન; અવેજીકરણ (ગ.)