અફ્રીકી

વિક્શનરીમાંથી
(આફ્રીકી થી અહીં વાળેલું)
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો