ગુજરાતી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

ગુજરાતી

નામ

ગુજરાત ભારત

અનુવાદ

આ પણ જુઓ