ગુજરાતી

વિક્શનરીમાંથી
આના પર જાવ: ભ્રમણ, શોધો

ગુજરાતી

નામ

ગુજરાત ભારત

અનુવાદ

આ પણ જુઓ