આશિષ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુરુષ)

Meaning[ફેરફાર કરો]

દુવા; આશીર્વાદ

 * અંગ્રેજી : blessings