ઇજારો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પુo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] ઠરાવેલી શરત પ્રમાણે કોઈ હક્કનો એકહથ્થુ ભોગવટો; ઠેકો. એવો પટો; કરાર કે ઠરાવ (૨) સનંદી હક