ઇલાકો

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[अ.] પ્રાંત (૨) હકૂમતનો પ્રદેશ (૩) હક; દાવો; લાગતું વળગતું તે