ઈશાન

વિકિકોશમાંથી

વ્યાકરણ[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo )

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं.] ઉત્તર અને પૂર્વ વચ્ચેની દિશા કે ખૂણો (૨) પુંo (સંo ) મહાદેવ