ઉકરડો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo )

Meaning[ફેરફાર કરો]

છાણ અને પૂંજાનો ઢગલો; ઉકેરો (૨) ગંદું સ્થાન; ગંદવાડો (લા.)