ઉકાળવું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સoક્રિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

['ઊકળવું'નું પ્રેરક ]ઊકળે એમ કરવું (૨) લાભ કરવો; સારું કરવું (લા.) (૩) બગાડવું (કટાક્ષમાં)