ઉચ્ચાર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

મોંમાંથી બોલ કાઢવો તે કે તેમ કરવાની ઢબ