ઉચ્ચાલન

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (નo ))))

Meaning[ફેરફાર કરો]

ઊંચું કરવું તે (૨) વજન ઊંચુ કરવાની એક યોજના; 'લિવર' (૩) કંપ; ધ્રુજારો