ઉપકાર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (પુંo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] ભલું કરવું તે; કલ્યાણ (૨) મદદ; સહાય (૩) પાડ (૪) શણગાર (જેમકે, હાર તોરણ વગેરેથી કરાતો)