ઉપમા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] સરખામણી (૨) મળતાપણું (૩) એક અર્થાલંકાર–જેમાં ઉપમેય તથા ઉપમાનભેદ કાયમ રાખીને તેમનો સમાન ધર્મ બતાવવામાં આવે છે.) (કા.શા.)