લખાણ પર જાઓ

ઉમરડું

વિકિકોશમાંથી
  • ન.
    • ઉમરડાનું ફળ.

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત
વ્યુત્પત્તિ શબ્દ: उदुंबर

વ્યુત્પત્તિ[ફેરફાર કરો]

Prakrit
વ્યુત્પત્તિ શબ્દ: उंबर

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]