ઊંજવું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સoક્રિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. सिच, प्रा. उंज=સિંચવું] તેલ નાંખવું-પૂરવું (૨) રોગ કે ભૂત કાઢવા ઊંજણી નાંખવી.