ઊંડાઈ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

ઊંડાપણું; ગહનતા (૨) તેનું માપ