ઊછરવું

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

અoક્રિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

પાલનપોષણને સંભાળથી મોટા થવું