ઊલટી

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[हिं.; જુઓ ઊલટ વિo] ઓકવું તે