એકરૂપ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

વિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સંસ્કૃત

એક જ રૂપનું; અભેદ (૨) સરખા દેખાવનું; 'બહુરૂપી' થી ઊલટું