એકસંપ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

એકસંપીવાળું (૨) પુંo ઐક્ય; સંપ (૩) બધાએ મળી એકસરખો વિચાર–નિશ્ચય કરવો તે