એકસંપ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

વિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

એકસંપીવાળું (૨) પુંo ઐક્ય; સંપ (૩) બધાએ મળી એકસરખો વિચાર–નિશ્ચય કરવો તે