એકી

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

વિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[सं. एक] બે વડે નિ:શેષ ન ભાગી શકાય એવી (સંખ્યા) (૨) સ્ત્રીo એકતા (૩) પેશાબની હાજત (લા)