એકેક

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

વિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[એક+એક] એક એક (૨) છુટું; નોખું (૩) અo એકી વખતે એક એમ; એક પછી એક કે દરેકને એક એમ