એકેક

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[એક+એક] એક એક (૨) છુટું; નોખું (૩) અo એકી વખતે એક એમ; એક પછી એક કે દરેકને એક એમ