એલફેલ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[ફેલ પરથી] આડુંઅવળું; ગમે તેવું (૨) અવિચારી; ગાંડુંઘેલું (૩) અસભ્ય (૪) નo નખરું; તોફાન (૫) અસંબદ્ધ-મિથ્યા પ્રલાપ