એળે

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

અo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

ફોકટ; વૃથા (૨) વગર મહેનતે; સહેજમાં