ઓગાળવું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સoક્રિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

'ઓગળવું'નું પ્રેરક (૨) ધીમે ધીમે વાગોળતા જાણે-ખાઈ જવું. [प्रा. ओग्गाल=વાગોળવું] (ઉદાo બેઠો બેઠો બે લાંડું ઓગાળી ગયો.)