ઓટલો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

ઓટો; બેઠક તરીકે વપરાય એવી ઘરને અડીને કરાતી ઊંચી જગા