લખાણ પર જાઓ

ઓરડો

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

મોટો મુખ્ય ખંડ કે કોઈપણ ખંડ (૨) ઘરની પરસાળ પછીનો ખંડ (ચ.) (૩) ઘર (૪) અંતઃપુર (લા.) (૫) ભંડાર; ખજાનો