ઓળખાણ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo;નo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

પિછાન; પરિચય (૨) ઓળખવાનું ચિહ્ન-સાધન (૩) ઓળખીતા માણસની ખાતરી